วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2561

นโยบายการใช้งานและข้อตกลง

เว็บไซต์ สยามยิ้มดอทคอม ขอยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านและขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์สยามยิ้ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั่วไปดังนี้

        ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย (copyrights)

เว็บไซต์ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ เสียง วีดีโอ หรือเนื้อหาต่างๆหรือส่วนทั้งหมดของเว็บไซต์ แม้กระทั่งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญญลักษณ์ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ถูกโพสต์และปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกคุ้มครองตามกฏหมายและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์แด่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใดลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือปลอมแปลงใดๆก็ตามที่นำไปเผยแพร่ แจกจ่าย จำหน่าย หรือมีไว้ให้เช่าต่อสาธารณชน ครองครอง หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะหาผลประโยชน์ส่วนตน ทางการค้า หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ เว็บไซต์จะดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหา เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงและส่วนอื่นๆที่จำเป็นตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

       ระเบียบการโฆษณา (Advertising)