ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : Web Programmer

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
» สามารถเขียน php , html , css เบื้องต้น , javascript
» สามารถ ใช้ ฐานข้อมูล mysql , MongoDB , noSql
» สามารถใช้ Git Control ได้

คุณสมบัติ :
» เพศ : หญิง , ชาย
» อายุ(ปี) : 23 – มากกว่า 35 ปี
» ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
» ประสบการณ์(ปี) : 1-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
» สามารถใช้ Docker ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
» เขียน Golang , Lua ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
» ใช้ Framwork React , Metero ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รูปแบบงาน : งานประจำ

ตำแหน่ง : Writer

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
» รับผิดชอบในการรีไรท์ข่าว และบทความภาษาอังกฤษ
» มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน,เศรษฐกิจ
» มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
» เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
» วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
» มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
» จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาเศษฐศาสตร์
» สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
» มีความกระตือรือล้น สนใจในสิ่งใหม่ และเรื่องรอบตัว
» มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
» สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
» มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รูปแบบงาน : งานประจำ