วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2561
หน้าแรก > กินเที่ยว > บึงกาฬครองแชมป์จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

บึงกาฬครองแชมป์จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

หมวดหมู่ : กินเที่ยว 30 มิถุนายน 2017 เปิดอ่าน 301 ครั้ง

บึงกาฬครองแชมป์จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ โดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เผยแพร่รายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index-HAI) ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า การพัฒนาคนด้านใดมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน
ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ชุมชน การคมนาคม การสื่อสาร ซึ่งวันนี้เราจะมาได้สรุปสาระสำคัญเรื่องความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

thaifly_Australia

Loading…


5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด คือ บึงกาฬ แพร่ นครพนม สกลนคร และอ่างทอง ตามลำดับ
จังหวัดบึงกาฬ นับเป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากมีสัดส่วนครัวเรือนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินสูงที่สุดในประเทศสูงถึงร้อยละ 98.9 มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีตู้เย็นสูงถึงร้อยละ 95.7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในอัตราต่ำ และเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ประสบกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ส่วนจังหวัดแพร่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสูงมากเป็นลำดับ 2 เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อย ประกอบกับครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองและครัวเรือนที่มีตู้เย็นมีสัดส่วนค่อนข้างสูง และเป็นจังหวัดที่มีอุทกภัย และภัยแล้งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ และจังหวัดนครพนมเมืองชายแดนริมฝั่งโขงมีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสูงมากเป็นอันดับ 3 เนื่องจากมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดของประเทศ และมีครัวเรือนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินมากเป็นอับดับ 4 ของประเทศ

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด-1(1)


ส่วน 5 จังหวัดที่มีความล้าหลังด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และศรีสะเกษ ตามลำดับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความล้าหลังด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนที่มีตู้เย็นน้อยที่สุดของประเทศเพียงร้อยละ
46.9 และประชากรยังประสบปัญหาอุทกภัยในสัดส่วนที่สูงอีกด้วย ส่วนจังหวัดสุรินทร์มีความล้าหลังด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากสุดเป็นอันดับ 2 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ประชากรประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงมากที่สุด และยังมีปัญหาภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงอีกเช่นกัน สำหรับจังหวัดสมุทรสาครมีความล้าหลังด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากสุดเป็นอันดับ 3 เนื่องจากมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองต่ำที่สุดของประเทศ ประกอบกับครัวเรือนที่มีตู้เย็นน้อยสุดเป็นลำดับ 3 ของประเทศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
ข้อมูลและภาพจาก : รักษ์อีสาน รักบ้านเกิด

เรียบเรียงข่าวโดย : SIAMYIM.COM

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook