วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2561
หน้าแรก > ข่าววันนี้ บันเทิง ดารา สังคม เพลง > ภาพอีกมุม ผู้อยู่เบื้องหลังกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ล่าสุดยอดบริจาคกว่า 89 ล้านบาท

ภาพอีกมุม ผู้อยู่เบื้องหลังกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ล่าสุดยอดบริจาคกว่า 89 ล้านบาท

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้, บันเทิง ดารา, สังคม, เพลง 6 พฤศจิกายน 2017 เปิดอ่าน 332 ครั้ง

ภาพอีกมุม ผู้อยู่เบื้องหลังกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ล่าสุดยอดบริจาคกว่า 89 ล้านบาท

kaokonlakao

จากสุดยอดโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 1.โรงพยาบาลยะลา 2.โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  3.โรงพยาบาลราชบรุี  4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุี  5.โรงพยาบาลศนูย์สระบรุี  6.โรงพยาบาลขอนแก่น  7.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร จ.ปราจีนบรุี  8.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์  10.โรงพยาบาลนา่น (ไมใ่ช่โรงพยาบาลศนูย์แตอ่ยใู่นพนื้ที่พิเศษหา่งไกลจากตวัเมือง)  11.โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า  ของนักร้องหนุ่มซุปเปอร์สตาร์อย่าง อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม และทีมงานก้าวคนละก้าวทุกคน

Loading…


“จากสุดเขตแดนใต้ สู่สูงสุดแดนสยาม”

และด้วยจำนวนโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เงินที่ต้องการก็มาขึ้น กิจกรรมการวิ่งเพื่อระดมทุนครั้งนี้จึงถูกออกแบบให้มีระระทางที่ไกลขึ้น นานขึ้น โดยยังไม่เคยมีสถิติว่ามีคนไทยคนไหนสามารถวิ่งได้มาก่อน โดยมีจุดเริ่มต้น จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางกว่า 2,191 กิโลเมตร ซึ่งควบคุมดูแลการวิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญและคณะแพทท์ที่จะตรวจเช็คสภาพร่างกายของพี่ตูน ในทุกๆวันเพื่อความปลอดภัย

ล่าสุดวิ่งมาแล้วระยะทางรวม 215.70 กิโลเมตร จากระยะทาง 2,191 กิโลเมตร จากวันแรกเริ่มที่ อ.เบตง จ.ยะลา ปัจจุบันอยู่ที่ จ.ปัตตานี กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ จ.สงขลา ยอดบริจาคกว่า 89.1 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ จากประชาชนคนละ 10 บาท 70 ล้านคน ทั่วประเทศ  (700 ล้านบาท)

kaokonlakao2

วันนี้ทีมข่าวสยามยิ้มได้เก็บภาพน่ารักๆอีกมุมของพี่ตูน บอดี้สแลม และ พี่ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ เป็นภาพน่ารักๆที่พี่ก้อยจับมือพี่ตูนวิ่ง ซึ่งทำให้ผู้พบเห็นชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง บางท่านก็บอกว่า ฝากพี่ก้อยจูงมือพี่ตูนให้ถึงเส้นชัยบ้าง ไม่ว่าจะวิ่งตากฝน หรือแม้ตลอดเส้นทางพี่ก้อยก็ยังคงให้กำลังใจพี่ตูนไปตลอด แม๋จะมีสักกี่คู่เชียวที่น่ารักขนาดนี้ ทีมงานสยามยิ้มขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านและทีมก้าวสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้นะจ๊ะ…

 

ช่องทางในการบริจาค
1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว)
เลขที่บัญชี 111-393- 5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099(ทุกเครือข่าย )
หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
3. พร้อมเพย์ : โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0994000005261
4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP
และเลือก โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ
5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.scbeasy.com
6. SCB ATM : บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกดบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว”
7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา
8. www.ruckdee.com :
สำหรับการบริจาคผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณคนไทยใจดีทุกคนที่เห็นด้วยและมาช่วยกัน “ก้าว” ครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook “ก้าว”
www.kaokonlakao.com

#ก้าวคนละก้าว
#ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาล
#ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน

ข้อมูลข่าว : ก้าว ,@artiwara ,@rachwinwong ,Rachwin Wongviriya

เรียบเรียงข่าวโดย : SIAMYIM.COM

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook